Wybierz region

Wybierz miasto

  Dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk

  3Miejsce 3967 głosów Dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk

  Osiągnięcia:
  Dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk jest adiunktem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej. Należy do zespołu chirurgów regionu głowy i szyi, chirurgii rekonstrukcyjnej oraz zespołu transplantacji twarzy. Zajmuje się leczeniem nowotworów złośliwych, łagodnych, znamion barwikowych, guzków piersi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył pracując w swojej klinice jak również na licznych stażach i kursach za granicą i.in w MD Anderson Cancer Center w Houston, na Oddziale Chirurgii Plastycznej jak i na kursie mikrochirurgii w Glasgow.
  Od 2010 roku jest sekretarzem Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej przy Towarzystwie Chirurgów Polskich.
  W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii ogólnej i decyzją Rady Naukowej Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie uzyskał stanowisko adiunkta naukowo-badawczego.
  W 2013 roku ośmioosobowy Zespół Chirurgów Rekonstrukcyjnych z Gliwic z Dr hab. n. med. Łukaszem Krakowczykiem jako pierwszy na świecie dokonał tzw. pilnego ratującego życie przeszczepu twarzy. W tym samym roku odbył się następny tym razem planowy przeszczep twarzy. Obydwie operacje zakończyły się sukcesem.
  W 2013 r. został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasług wraz z całym zespołem przez Prezydenta RP za szczególne osiągnięcia w medycynie.
  Od 2013 roku jest Członkiem Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Przeszczepów Twarzy. Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań z zastosowaniem technik chirurgii rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej w różnych dziedzinach medycyny.
  W 2015 roku Lekarze z Centrum Onkologii w Gliwicach wraz z Dr hab. n. med. Łukaszem Krakowczykiem dokonali pierwszego na świecie złożonego przeszczepu narządów szyi. Pionierska operacja obejmowała krtań, tchawicę, gardło, przełyk, tarczycę z przytarczycami, struktury mięśniowe oraz powłokę skórną przedniej ściany szyi. W tym samym roku został członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochirurgii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

  W 2016 decyzją Rady Naukowej Centrum Onkologii w Warszawie uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W tym samym roku został Zastępcą Kierownika komórki organizacyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach o bardzo złożonej strukturze jaką jest Blok Operacyjny.
  W 2017 podczas zjazdu Towarzystwa gremium decyzją 93% głosów przyznało nagrodę w kategorii Best Case prezentacji pt.: „Złożona allotransplantacja narządów szyi”. Zgłosili ją prof. Adam Maciejewski i dr hab. Łukasz Krakowczyk. Praca dotyczyła wspomnianej operacji. Wybrana została spośród 300 prezentacji zgłoszonych z całego świata. Uznano ją za najlepszy przypadek w dziedzinie chirurgii mikronaczyniowej w 2016 rok.

  Dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk to człowiek, który ma specjalne predyspozycje do dawania siebie innym, dar służenia sobą, swoim czasem, swoją uwagą drugiemu człowiekowi. Dobry lekarz to ten, który to w pełni rozumie i potrafi z tego korzystać dla dobra chorego. Znakomity ponieważ patrząc w oczy pacjenta, stawia prawidłową diagnozę. On zawsze wzbudza podziw i zaufanie pacjentów oraz współpracującego personelu.

  Ostatnie plebiscyty

  Plebiscyt wygrany przez

  Inne kandydatury

  zobacz wszystkie »